doelstelling

Stichting Deventer Bijzonder heeft als doel het organiseren én uitvoeren van activiteiten met het oogmerk kwetsbare mensen zo lang mogelijk deel te laten nemen aan het sociaal- en maatschappelijke leven.

De hiervoor bedoelde (sociale) activiteiten werden decennialang uitgevoerd door de afdeling Deventer van het Nederlandse Rode Kruis. Per januari 2020 is het Rode Kruis landelijk gestopt met alle sociale activiteiten en richt zij zich enkel nog op hulpverlening en zelfredzaamheid. 
In de overtuiging dat het belang van deze activiteiten groot is én blijft, beoogt de Stichting Deventer Bijzonder deze activiteiten ook in de toekomst waar mogelijk te continueren.

Om onze activiteiten te kunnen continueren zijn wij volledig afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Heeft u, als particulier of bedrijf, interesse om onze stichting te steunen dan komen we graag in contact.

E-mailen
LinkedIn